WARSZTAT STRATEGICZNY „DNA FIRMY – WIZJA PRZYSZŁOŚCI” 14H

Warsztat strategiczny "DNA firmy - wizja przyszłości" czas trwania - 2 dni (14H)

Jestem przekonana, że najcenniejszym źródłem wiedzy i perspektywy są sami pracownicy. Dlatego właśnie zapraszamy do udziału w tym wyjątkowym warsztacie strategicznym, w którym wspólnie wypracujemy DNA Waszej firmy. 

4850,00  bez VAT

Cena dotyczy warsztatu dla maksymalnie 18 osób.

Podczas tego warsztatu Wasza firma staje się areną współpracy i twórczego myślenia. Pracownicy na różnych stanowiskach, z różnymi perspektywami i doświadczeniem, spotkają się razem, aby zdefiniować misję, wizję i strategię Waszej organizacji. Odkryjecie, że najlepsze rozwiązania rodzą się z dialogu i współpracy.

W trakcie naszego dwudniowego warsztatu skupimy się na następujących aspektach:

Wspólne tworzenie misji: Zaproponuję interaktywne ćwiczenia, które pomogą Wam w stworzeniu misji Waszej firmy. Wasze głosy, pomysły i wartości będą kluczowymi elementami tego procesu. Wierzę, że misja powinna odzwierciedlać to, co jest dla Was istotne i inspirujące.

Wizja jako wspólne marzenie: Przeżyjemy razem podróż wizyjną, aby odkryć Wasze marzenia i aspiracje dotyczące przyszłości firmy. Poprzez dynamiczne warsztaty i dyskusje, wspólnie wykreujemy obraz tego, jak widzicie Waszą firmę za kilka lat. Wizja będzie rezultatem Waszej kreatywności i współpracy.

Ustalanie strategii wraz z zespołem: Wasze doświadczenie i wiedza są niezwykle cenne przy opracowywaniu strategii. Przeanalizujemy kluczowe obszary, cele i wyzwania, przed którymi Wasza firma stoi. Razem opracujemy konkretne strategie działania, uwzględniając różnorodne perspektywy i zasoby dostępne w Waszym zespole.

Budowanie zaangażowania i akceptacji: Ważne jest, aby wszyscy pracownicy czuli się właścicielami misji, wizji i strategii firmy. Wspólnie opracujemy plany komunikacyjne i zaangażujemy Waszych kolegów, aby zapewnić pełne zrozumienie i akceptację dla ustalonych fundamentów. Przeżyjemy inspirujące sesje, które zachęcą Waszych współpracowników do aktywnego udziału.

Wzmacnianie relacji i teamworku: Współpraca i zaufanie są kluczowe dla sukcesu każdej organizacji. Podczas warsztatu będziemy budować relacje, rozwijać umiejętności komunikacyjne i wspólnie pracować nad rozwiązywaniem problemów. Stworzenie silne więzi między uczestnikami, co przekłada się na efektywną pracę zespołową i osiąganie wspólnych celów.

Moim celem jest nie tylko dostarczenie Wam narzędzi i strategii, ale także umożliwienie Wam wzajemnego poznania, budowania zaufania i wspierania się nawzajem. Wierzę, że mocna współpraca i zgrany zespół są kluczowymi czynnikami sukcesu firmy.

Korzyści, jakie przyniesie udział w warsztacie „DNA firmy – wizja przyszłości” z udziałem pracowników, to:

Wspólna wizja i misja: Tworzenie misji i wizji razem z zespołem pozwoli na lepsze zrozumienie i akceptację tych fundamentalnych elementów firmy. Wszyscy pracownicy będą mieli poczucie, że są częścią tego procesu i wspólnie dążą do osiągnięcia wyznaczonych celów.

Silniejsze zaangażowanie: Uczestnictwo w warsztacie umożliwi pracownikom aktywny udział w tworzeniu strategii. Będą mieli możliwość wyrażenia swoich pomysłów, opinii i obaw, co przełoży się na większe zaangażowanie w realizację ustalonych planów.

Budowanie relacji: Warsztat stwarza doskonałą okazję do lepszego poznania się między pracownikami, budowania więzi i wzajemnego wsparcia. Dobre relacje między pracownikami wpływają na atmosferę w firmie i efektywność pracy zespołowej.

Różnorodność perspektyw: Udział pracowników z różnych dziedzin i stanowisk pozwoli na szerokie spojrzenie na strategię firmy. Różnorodność perspektyw oznacza większą innowacyjność i kreatywność w podejmowaniu decyzji.

Praktyczne narzędzia i umiejętności: Podczas warsztatu zdobędziecie praktyczne narzędzia i umiejętności, które będziecie mogli zastosować w codziennej pracy. Będziecie gotowi do efektywnej implementacji ustalonej strategii i osiągania zamierzonych celów.

Dołączcie do naszego warsztatu „DNA firmy – wizja przyszłości” i razem ze mną wypracujcie mocne fundamenty Waszej organizacji. Skontaktujcie się ze mną już dziś, aby omówić szczegóły i zarezerwować termin. Razem zbudujemy silną i prosperującą firmę opartą na wspólnych wartościach i współpracy!

Napisz i zarezerwuj termin! 

Miejsce spotkania: Mój warsztat może odbyć się w Twojej firmie ze względu na wygodę Twoich pracowników, na wyjeździe integracyjnym lub w profesjonalnie przygotowanych salach szkoleniowych, które zapewniają komfortowe i sprzyjające nauce środowisko. Dbam o szczegóły, aby zapewnić uczestnikom przyjemne doświadczenie podczas warsztatu.

Do ceny warsztatu doliczane są koszty dojazdu i zakwaterowania prowadzącego.

Masz pytania?

Skontaktuj się ze mną!

    ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA !

    Subscription Form

    2022 © anetagrzegorzewska.pl – wszystkie prawa zastrzeżone

    designed by Głowy do wynajęcia