AKADEMIA LIDERA – PROGRAM ROZWOJOWY DLA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ZESPOŁEM

Świat nieustannie się zmienia, dlatego też nowoczesny lider powinien stale się rozwijać. Tylko dzięki ciągłemu doskonaleniu swoich umiejętności i wiedzy jesteśmy w stanie skutecznie odpowiadać na wyzwania, jakie stawiają przed nami zmieniające się warunki rynkowe i społeczne. Rozwój to nie tylko droga do osobistego sukcesu, ale również klucz do skutecznego kierowania zespołem i osiągania wytyczonych celów.

8990,00  bez VAT

Cena nie zawiera 23% VAT

Akademia Lidera

Program rozwojowy przeznaczony dla osób zarządzających zespołem. Każdy lider pragnący się rozwijać, powinien wziąć udział w Akademii, ponieważ oferuje ona kompleksowe narzędzia i strategie niezbędne do skutecznego zarządzania w dynamicznym środowisku biznesowym.

Akademia Lidera skupia się na rozwijaniu kompetencji przywódczych, takich jak umiejętność motywowania zespołu, delegowania zadań, zarządzania czasem i podejmowania decyzji. Dzięki temu lider może efektywnie kierować swoim zespołem i osiągać zamierzone cele.

Akademia Lidera kładzie duży nacisk na budowanie pozytywnych relacji zespołowych oraz umiejętność skutecznej komunikacji. Świadomość potrzeb i oczekiwań członków zespołu oraz umiejętność budowania zaufania i współpracy są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu organizacyjnego.

Uczestnicy Akademii zdobywają nową wiedzę z zakresu zarządzania, liderowania i rozwoju osobistego. Opanowanie najnowszych trendów i praktyk w obszarze biznesu pozwala liderowi na skuteczne reagowanie na zmiany i wyzwania w środowisku pracy.

Akademia Lidera daje uczestnikom możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia poprzez studia przypadków, symulacje biznesowe oraz praktyczne ćwiczenia. Dzięki temu liderzy mają szansę na rozwijanie umiejętności w realnych sytuacjach biznesowych i doskonalenie swojej praktycznej wiedzy.

Udział w Akademii Lidera zapewnia osobom zarządzającym kompleksowe wsparcie w rozwoju ich umiejętności, relacji, wiedzy i doświadczenia, co przekłada się na efektywność działania, zadowolenie zespołu oraz osiągnięcie sukcesu biznesowego.

Czym jest Akademia Lidera?

Program „Akademia Lidera” to zaawansowany warsztat szkoleniowy – cykl 8 spotkań zaprojektowanych przez Anetę Grzegorzewską tak, aby zbudować świadomość i kompetencje Lidera XXI wieku. Koncentruje się na rozwoju umiejętności przywódczych i budowaniu efektywnego stylu przywództwa. Każde z ośmiu spotkań trwać będzie przez 6 godzin, co zapewni wystarczająco dużo czasu na omówienie kluczowych zagadnień, interaktywne ćwiczenia oraz dyskusje grupowe. Poniżej znajdziesz szczegółowy plan Akademii.

Na spotkaniu omówimy kluczowe elementy budowania silnego i zgranego zespołu. Przeanalizujemy strategie tworzenia pozytywnej atmosfery pracy, budowania zaufania oraz promowania współpracy i wzajemnego wsparcia.

Plan Spotkań:

Spotkanie 1,
godz. 9.00-13.00

Spotkanie zapoznawczo – wprowadzające.

Na spotkaniu skupimy się na wprowadzeniu uczestników w tematykę kursu oraz ustaleniu ich oczekiwań i celów. Przedstawimy główne zagadnienia, które będą poruszane podczas kolejnych spotkań, oraz omówimy planowane aktywności.

Spotkanie 2,
godz. 9.00-15.00

Zarządzanie sobą, świadomość lidera.

Spotkanie będzie poświęcone temu, jak efektywnie zarządzać sobą w kontekście przywództwa. Omówimy techniki samorozwoju, zarządzania czasem i priorytetami oraz budowania świadomości własnych mocnych i słabych stron.

Spotkanie 3,
godz. 9.00-15.00

Komunikacja i budowanie relacji.

Na tym spotkaniu skoncentrujemy się na kluczowej roli komunikacji w przywództwie. Przeanalizujemy różne style komunikacji, techniki aktywnego słuchania oraz strategie budowania pozytywnych relacji z zespołem.

Spotkanie 4,
godz. 9.00-15.00

Motywowanie i inspiracja.

Spotkanie poświęcimy technikom motywowania zespołu oraz inspiracji do osiągania celów. Przeanalizujemy różne teorie motywacji oraz omówimy praktyczne strategie stosowane przez efektywnych liderów.

Spotkanie 5,
godz. 9.00-15.00

Zarządzanie zmianą.

Na spotkaniu skupimy się na umiejętnościach zarządzania zmianą w organizacji. Omówimy strategie efektywnego zarządzania oporem, kształtowania kultury organizacyjnej oraz adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych.

Spotkanie 6,
godz. 9.00-15.00

Rozwiązywanie konfliktów.

Szóste spotkanie poświęcone będzie technikom rozwiązywania konfliktów w zespole. Przeanalizujemy różne rodzaje konfliktów, strategie mediacji oraz skuteczne techniki negocjacyjne.

Spotkanie 7,
godz. 9.00-15.00

Budowanie zespołu

Na spotkaniu omówimy kluczowe elementy budowania silnego i zgranego zespołu. Przeanalizujemy strategie tworzenia pozytywnej atmosfery pracy, budowania zaufania oraz promowania współpracy i wzajemnego wsparcia.

Spotkanie 8,
godz. 9.00-15.00

Rozwój i podsumowanie.

Ostatnie spotkanie będzie poświęcone podsumowaniu programu, refleksji nad zdobytymi umiejętnościami oraz ustaleniu planów rozwoju na przyszłość. Przeanalizujemy postępy uczestników i zaplanujemy dalsze kroki w ich rozwoju jako liderów.

Każde spotkanie będzie składać się z wykładów, interaktywnych ćwiczeń, studiów przypadków oraz dyskusji grupowych, co zapewni kompleksowe i angażujące doświadczenie szkoleniowe dla uczestników. Dodatkowo, pomiędzy spotkaniami będziemy zachęcać do samodzielnego studiowania materiałów, wykonywania zadań domowych oraz refleksji nad zdobytą wiedzą.

Akademia Lidera odbywać się będzie w „Centrum Szkoleniowym Aleje” w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 49 (miejsce zajęć może ulec zmianie)

Koszt Akademii Lidera obejmuje:

  • 8 tygodni warsztatów szkoleniowych
  • wsparcie trenera
  • podręcznik uczestnika
  • realne przykłady i case’y
  • wymiana doświadczeń z innymi przedsiębiorcami
  • możliwość mentoringu po każdym spotkaniu
  • certyfikat ukończenia
  • catering, kawa, herbata, ciasto,
  • możliwość płatności w ratach

Prowadząca – Aneta Grzegorzewska

Od 2005 roku związana z zarządzaniem, zaczynała od stanowiska kierownika i naczelnika w strukturach samorządowych, następnie zajmowała stanowiska managerskie w branżach: produkcyjnej i logistycznej, gdzie zrekrutowała i zatrudniła ponad 1000 osób. Zarządzała zespołem ponad 200 osób.

Od 2013 roku prowadzi własną firmę doradczo – szkoleniową Głowy do wynajęcia.

Od 2019 roku dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z liderami, którzy chcą skutecznie zarządzać procesami, zmieniać siebie i swoje zespoły jak również pomaga firmom w rozwoju i budowaniu silnej kultury organizacyjnej, która sprzyja wzrostowi, zaangażowaniu i innowacyjności.

Jej obszary specjalizacji to:

– projektowanie i wdrażanie kultury organizacyjnej, DNA firmy

– budowanie zaufania i komunikacji w zespołach
– rozwijanie umiejętności przywódczych opartych na wartościach
– identyfikowanie i rozwiązywanie problemów w miejscu pracy
– doskonalenie umiejętności zarządzania zmianami organizacyjnymi

Jest certyfikowanym trenerem. Ukończyła wiele kursów z zakresu zarządzania, rozwoju osobistego i budowania zespołów. Jest absolwentką studiów magisterskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów podyplomowych na  Uniwersytecie Łódzkim na kierunku zarządzania.   

Dysponuje kilkuletnim doświadczeniem w organizacji i prowadzeniu komercyjnych szkoleń, warsztatów i treningów z zakresu zarządzania, przywództwa oraz motywowania pracowników.

Masz pytania?

Skontaktuj się ze mną!

Odpowiadam do 24 godzin!

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA !

Subscription Form

2022 © anetagrzegorzewska.pl – wszystkie prawa zastrzeżone

designed by Głowy do wynajęcia